Ετήσια παρουσίαση του ICS Professional Qualifications Examinations (PQE)/ Annual ICS Professional Qualifying Examinations (PQE) presentation

    Αίθουσα 6, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    28 Μαρτίου 2019       18:00 -Ετήσια παρουσίαση του ICS Professional Qualifications Examinations (PQE)/ Annual ICS Professional Qualifying Examinations (PQE) presentation

Πρόσκληση

2019-03-28T18:00
Ετήσια παρουσίαση του ICS Professional Qualifications Examinations (PQE)/ Annual ICS Professional Qualifying Examinations (PQE) presentation
Ετήσια παρουσίαση του ICS Professional Qualifications Examinations (PQE)/ Annual ICS Professional Qualifying Examinations (PQE) presentation
18:00