Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά για Επιχειρήσεις

    Αίθουσα Λάρνακα, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    03 Απριλίου 2019       09:00 - 13:00Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

3 Απριλίου 2019 | Λεμεσός

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Europe Direct Λεμεσού διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά για Επιχειρήσεις’.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Ανδρέα Θεμιστοκλέους (αίθουσα Λάρνακα), στη Λεμεσό και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020), να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα. Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ).

Ομάδα Στόχος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το περιεχόμενο του Προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο το αργότερο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Ανακοίνωση / Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά για Επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

3 Απριλίου 2019 | Λεμεσός

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Europe Direct Λεμεσού διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά για Επιχειρήσεις’.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Ανδρέα Θεμιστοκλέους (αίθουσα Λάρνακα), στη Λεμεσό και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020), να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα. Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ).

Ομάδα Στόχος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το περιεχόμενο του Προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο το αργότερο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Ανακοίνωση / Πρόγραμμα Εργαστηρίου

2019-04-03T09:00
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά για Επιχειρήσεις
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά για Επιχειρήσεις
09:00