Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας/ Formation pour l’apprentissage autonome du français/Training for autonomous learning of the French language

    Κέντρο Γλωσσών

    16 Μαρτίου 2019       10:00 - 13:00Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας/ Formation pour l’apprentissage autonome du français/Training for autonomous learning of the French language

Πρόσκληση/ Invitation

2019-03-16T10:00
Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας/ Formation pour l’apprentissage autonome du français/Training for autonomous learning of the French language
Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας/ Formation pour l’apprentissage autonome du français/Training for autonomous learning of the French language
10:00