Διήμερη Ημερίδα: Destination Marketing & DMO Management Ζητήματα αιχμής στην τουριστική προβολή και τη διαχείριση προορισμών

    Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    14 Φεβρουαρίου 2019       09:00 -Πρόσκληση

ΔΙΗΜΕΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Destination Marketing & DMO Management/

Ζητήματα αιχμής στην τουριστική προβολή και τη διαχείριση προορισμών

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

ΜΕΡΟΣ 1ο 09:00 – 12:00 Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

ΜΕΡΟΣ 2ο 12:00 – 14:00 Αίθουσα Διαλέξεων 4, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 

09:00 – 12:00 Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

 

 

 

Διήμερη Ημερίδα: Destination Marketing & DMO Management Ζητήματα αιχμής στην τουριστική προβολή και τη διαχείριση προορισμών

Πρόσκληση

ΔΙΗΜΕΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Destination Marketing & DMO Management/

Ζητήματα αιχμής στην τουριστική προβολή και τη διαχείριση προορισμών

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

ΜΕΡΟΣ 1ο 09:00 – 12:00 Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

ΜΕΡΟΣ 2ο 12:00 – 14:00 Αίθουσα Διαλέξεων 4, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 

09:00 – 12:00 Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

 

 

 

2019-02-14T09:00
Διήμερη Ημερίδα: Destination Marketing & DMO Management Ζητήματα αιχμής στην τουριστική προβολή και τη διαχείριση προορισμών
Διήμερη Ημερίδα: Destination Marketing & DMO Management Ζητήματα αιχμής στην τουριστική προβολή και τη διαχείριση προορισμών
09:00