Δημοσιογραφική Διάσκεψη Ψηφιοποίηση Αρχείου Θεάτρου Ριάλτο

    Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού

    20 Φεβρουαρίου 2019       11:00 -Δημοσιογραφική Διάσκεψη Ψηφιοποίηση Αρχείου Θεάτρου Ριάλτο

Πρόσκληση

2019-02-20T11:00
Δημοσιογραφική Διάσκεψη Ψηφιοποίηση Αρχείου Θεάτρου Ριάλτο
Δημοσιογραφική Διάσκεψη Ψηφιοποίηση Αρχείου Θεάτρου Ριάλτο
11:00