Παγκόσμια Μέρα Μητρικής και Ελληνικής Γλώσσας

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    21 Φεβρουαρίου 2019       19:00 -Παγκόσμια Μέρα Μητρικής και Ελληνικής Γλώσσας

Πρόσκληση

2019-02-21T19:00
Παγκόσμια Μέρα Μητρικής και Ελληνικής Γλώσσας
Παγκόσμια Μέρα Μητρικής και Ελληνικής Γλώσσας
19:00