Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο - Προκλήσεις και Προοπτικές

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    22 Ιανουαρίου 2019       18:30 - 20:00Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο - Προκλήσεις και Προοπτικές

Πρόσκληση

2019-01-22T18:30
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο - Προκλήσεις και Προοπτικές
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο - Προκλήσεις και Προοπτικές
18:30