Υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ ΤΠΚ και ΓΟΚ για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Καρκίνου

    Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 1

    04 Οκτωβρίου 2018       19:30 -Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο σας προσκαλούν στην υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Καρκίνου. 

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

Υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ ΤΠΚ και ΓΟΚ για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Καρκίνου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο σας προσκαλούν στην υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Καρκίνου. 

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

2018-10-04T19:30
Υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ ΤΠΚ και ΓΟΚ για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Καρκίνου
Υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ ΤΠΚ και ΓΟΚ για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Καρκίνου
19:30