Σχεδιασμός ψηφιακών προϊόντων - Σχεδιάζοντας για μη γραμμικές αφηγήσεις

    Αμφιθέατρο Πέυκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    01 Δεκεμβρίου 2017        -Σχεδιασμός ψηφιακών προϊόντων - Σχεδιάζοντας για μη γραμμικές αφηγήσεις

2017-12-01
Σχεδιασμός ψηφιακών προϊόντων - Σχεδιάζοντας για μη γραμμικές αφηγήσεις
Σχεδιασμός ψηφιακών προϊόντων - Σχεδιάζοντας για μη γραμμικές αφηγήσεις