Τα ψάρια και η οικολογική κατάσταση των ποταμών, λιμνών και υγροτόπων της Κύπρου

    Αίθουσα Λάρνακα, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    22 Νοεμβρίου 2017       16:15 - 17:00Τα ψάρια και η οικολογική κατάσταση των ποταμών, λιμνών και υγροτόπων της Κύπρου

2017-11-22T16:15
Τα ψάρια και η οικολογική κατάσταση των ποταμών, λιμνών και υγροτόπων της Κύπρου
Τα ψάρια και η οικολογική κατάσταση των ποταμών, λιμνών και υγροτόπων της Κύπρου
16:15