Οι Εξελίξεις στις Γονιδιωματικές Επιστήμες και οι Εφαρμογές τους στη Γεωργία, την Παραγωγή Τροφίμων, την Πρόληψη Ασθενειών και τις Παραδόσεις μας

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    06 Δεκεμβρίου 2017        -Οι Εξελίξεις στις Γονιδιωματικές Επιστήμες και οι Εφαρμογές τους στη Γεωργία, την Παραγωγή Τροφίμων, την Πρόληψη Ασθενειών και τις Παραδόσεις μας

2017-12-06
Οι Εξελίξεις στις Γονιδιωματικές Επιστήμες και οι Εφαρμογές τους στη Γεωργία, την Παραγωγή Τροφίμων, την Πρόληψη Ασθενειών και τις Παραδόσεις μας
Οι Εξελίξεις στις Γονιδιωματικές Επιστήμες και οι Εφαρμογές τους στη Γεωργία, την Παραγωγή Τροφίμων, την Πρόληψη Ασθενειών και τις Παραδόσεις μας