Το Αφηρημένο Υψηλό (The Abstract Sublime): Από τον Ρομαντισμό στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    15 Νοεμβρίου 2017        -Το Αφηρημένο Υψηλό (The Abstract Sublime): Από τον Ρομαντισμό στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό

2017-11-15
Το Αφηρημένο Υψηλό (The Abstract Sublime): Από τον Ρομαντισμό στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό
Το Αφηρημένο Υψηλό (The Abstract Sublime): Από τον Ρομαντισμό στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό