Το φως στον Βασίλη Μιχαηλίδη: Ανάμεσα στον Διαφωτισμό και τον Ρομαντισμό

    Προαύλιο Βιβλιοθήκης, Νικολάου Ξιούτα 1, Λεμεσός

    27 Οκτωβρίου 2017        -Το φως στον Βασίλη Μιχαηλίδη: Ανάμεσα στον Διαφωτισμό και τον Ρομαντισμό

2017-10-27
Το φως στον Βασίλη Μιχαηλίδη: Ανάμεσα στον Διαφωτισμό και τον Ρομαντισμό
Το φως στον Βασίλη Μιχαηλίδη: Ανάμεσα στον Διαφωτισμό και τον Ρομαντισμό