Εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών Χημικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ

    Αίθουσα ΚΤΙΣΙΣ (Πλατεία Ηρώων)

    05 Οκτωβρίου 2017        -Εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών Χημικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ

2017-10-05
Εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών Χημικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ
Εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών Χημικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ