Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2017: Βραδινός Ποδηλατικός Γύρος Αγίου Αθανασίου

    Πλατεία Ειρήνης, Άγιος Αθανάσιος

    27 Σεπτεμβρίου 2017        -Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2017: Βραδινός Ποδηλατικός Γύρος Αγίου Αθανασίου

2017-09-27
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2017: Βραδινός Ποδηλατικός Γύρος Αγίου Αθανασίου
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2017: Βραδινός Ποδηλατικός Γύρος Αγίου Αθανασίου