Εκδήλωση για την εδραίωση κυπριακών εταιρειών στις ΗΠΑ

    Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου, Αίθουσα "Σόλωνας Τριανταφυλλίδης"

    09 Οκτωβρίου 2018       16:30 - 20:00Η Kinisis Ventures και το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με δύο άλλες καινοτόμες εταιρείες την IDEA incubator και Chrysalis LEAP διοργανώνουν εκδήλωση για την προώθηση καινοτόμων εταιρειών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις ΗΠΑ.

Απώτερος στόχος της εκδήλωσης είναι να επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκταθούν στην αμερικανική αγορά και να τους παρέχουν την τεχνογνωσία αναφορικά με τα τρία βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής επέκτασης στις ΗΠΑ:

  1. Γνωρίστε «γιατί» είστε διαφορετικοί: - γιατί είστε σχετικοί με την αγορά των ΗΠΑ, ποια είναι η διαφοροποιημένη θέση αξίας σας, πώς αναπτύσσετε τη στρατηγική σας για την αγορά
  2. «Ποια δομή»: - Σχέδιο για μια αποδοτική επιχειρησιακή δομή που νομιμοποιεί την εταιρεία σας, υποστηρίζει την κλιμάκωση της ανάπτυξης και σας προετοιμάζει για την άντληση κεφαλαίων
  3. «Πώς να κεφαλαιοποιήσετε»: - Η αύξηση του κεφαλαίου στις ΗΠΑ είναι διαφορετική όμως  οι κανόνες δέσμευσης στους τομείς της βιομηχανίας και των οικονομικών μεταβολών, όπως και οι θεμελιώδεις μεταβλητές είναι πάντοτε οι ίδιες.

 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Εκδήλωση για την εδραίωση κυπριακών εταιρειών στις ΗΠΑ

Η Kinisis Ventures και το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με δύο άλλες καινοτόμες εταιρείες την IDEA incubator και Chrysalis LEAP διοργανώνουν εκδήλωση για την προώθηση καινοτόμων εταιρειών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις ΗΠΑ.

Απώτερος στόχος της εκδήλωσης είναι να επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκταθούν στην αμερικανική αγορά και να τους παρέχουν την τεχνογνωσία αναφορικά με τα τρία βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής επέκτασης στις ΗΠΑ:

  1. Γνωρίστε «γιατί» είστε διαφορετικοί: - γιατί είστε σχετικοί με την αγορά των ΗΠΑ, ποια είναι η διαφοροποιημένη θέση αξίας σας, πώς αναπτύσσετε τη στρατηγική σας για την αγορά
  2. «Ποια δομή»: - Σχέδιο για μια αποδοτική επιχειρησιακή δομή που νομιμοποιεί την εταιρεία σας, υποστηρίζει την κλιμάκωση της ανάπτυξης και σας προετοιμάζει για την άντληση κεφαλαίων
  3. «Πώς να κεφαλαιοποιήσετε»: - Η αύξηση του κεφαλαίου στις ΗΠΑ είναι διαφορετική όμως  οι κανόνες δέσμευσης στους τομείς της βιομηχανίας και των οικονομικών μεταβολών, όπως και οι θεμελιώδεις μεταβλητές είναι πάντοτε οι ίδιες.

 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

2018-10-09T16:30
Εκδήλωση για την εδραίωση κυπριακών εταιρειών στις ΗΠΑ
Εκδήλωση για την εδραίωση κυπριακών εταιρειών στις ΗΠΑ
16:30