Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων

    Αίθουσα 6, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    30 Ιουνίου 2017        -Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων

2017-06-30
Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων
Διερεύνηση Νέων Μεθόδων Μηχανικής Συγκομιδής Φρούτων με Προσομοίωση Βάσει Μοντέλων