Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    12 Ιουνίου 2017        -Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

2017-06-12
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας