Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριώντης Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    19 Ιουνίου 2017        - 

Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριώντης Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

 

2017-06-19
Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριώντης Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριώντης Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας