Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών στο μάθημα της ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής, γερμανικής και ρωσικής γλώσσας

   

    08 Ιουνίου 2017        -Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών στο μάθημα της ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής, γερμανικής και ρωσικής γλώσσας

2017-06-08
Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών στο μάθημα της ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής, γερμανικής και ρωσικής γλώσσας
Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών στο μάθημα της ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής, γερμανικής και ρωσικής γλώσσας