ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Οδός Αθηνών

    27 Μαΐου 2017        -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

2017-05-27
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ