Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    13 Ιουνίου 2017        -Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

2017-06-13
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος