"Δίκαιο ή δικαιοσύνη; Ο ρόλος των περιβαλλοντολόγων στην διαμόρφωση του Δικαίου και την πραγμάτωση της δικαιοσύνης"

    Πολυχώρος Κτίσις, Πλατεία Ηρώων

    07 Απριλίου 2017        -"Δίκαιο ή δικαιοσύνη; Ο ρόλος των περιβαλλοντολόγων στην διαμόρφωση του Δικαίου και την πραγμάτωση της δικαιοσύνης"

2017-04-07
"Δίκαιο ή δικαιοσύνη; Ο ρόλος των περιβαλλοντολόγων στην διαμόρφωση του Δικαίου και την πραγμάτωση της δικαιοσύνης"
"Δίκαιο ή δικαιοσύνη; Ο ρόλος των περιβαλλοντολόγων στην διαμόρφωση του Δικαίου και την πραγμάτωση της δικαιοσύνης"