«Η Πορεία των Υδρογονανθράκων στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου – Το Παρόν, το Μέλλον και οι Προοπτικές»

    Πολυχώρος Κτίσις, Οδός Ανδρέα Δρουσιώτη, Πλατεία Ηρώων

    29 Φεβρουαρίου 2017        -«Η Πορεία των Υδρογονανθράκων στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου – Το Παρόν, το Μέλλον και οι Προοπτικές»

2017-02-29
«Η Πορεία των Υδρογονανθράκων στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου – Το Παρόν, το Μέλλον και οι Προοπτικές»
«Η Πορεία των Υδρογονανθράκων στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου – Το Παρόν, το Μέλλον και οι Προοπτικές»