Βιβλιοπαρουσίαση «Ταξίδι στην Κολχίδα»

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    26 Ιανουαρίου 2017        - 

Βιβλιοπαρουσίαση «Ταξίδι στην Κολχίδα»

 

2017-01-26
Βιβλιοπαρουσίαση «Ταξίδι στην Κολχίδα»
Βιβλιοπαρουσίαση «Ταξίδι στην Κολχίδα»