2ο Διεθνές Συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης

    Κτήριο Πρυτανείας και Στοά Λανίτη

    17 Δεκεμβρίου 2016        -2ο Διεθνές Συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης

2016-12-17
2ο Διεθνές Συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης
2ο Διεθνές Συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης