Κοινωνία του Βιβλίου: μια απόπειρα χαρτογράφησης

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    11 Δεκεμβρίου 2016        -Κοινωνία του Βιβλίου: μια απόπειρα χαρτογράφησης

2016-12-11
Κοινωνία του Βιβλίου: μια απόπειρα χαρτογράφησης
Κοινωνία του Βιβλίου: μια απόπειρα χαρτογράφησης