Ο αθλητισμός ως παράγοντας πρόληψης χρόνιων παθήσεων

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    07 Δεκεμβρίου 2016        -Ο αθλητισμός ως παράγοντας πρόληψης χρόνιων παθήσεων

2016-12-07
Ο αθλητισμός ως παράγοντας πρόληψης χρόνιων παθήσεων
Ο αθλητισμός ως παράγοντας πρόληψης χρόνιων παθήσεων