Τελετή Αθλητικών Βραβεύσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 - 2016

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    30 Νοεμβρίου 2016        -Τελετή Αθλητικών Βραβεύσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 - 2016

2016-11-30
Τελετή Αθλητικών Βραβεύσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 - 2016
Τελετή Αθλητικών Βραβεύσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 - 2016