Το Υπέροχο (Sublime) στον Burke και η μοντέρνα οικονομία των ακραίων αισθήσεων

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    21 Νοεμβρίου 2016        -Το Υπέροχο (Sublime) στον Burke και η μοντέρνα οικονομία των ακραίων αισθήσεων

2016-11-21
Το Υπέροχο (Sublime) στον Burke και η μοντέρνα οικονομία των ακραίων αισθήσεων
Το Υπέροχο (Sublime) στον Burke και η μοντέρνα οικονομία των ακραίων αισθήσεων