Ο Proust και η εποχή του / ο Proust μιας «άλλης εποχής»

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    18 Νοεμβρίου 2016        -Ο Proust και η εποχή του / ο Proust μιας «άλλης εποχής»

2016-11-18
Ο Proust και η εποχή του / ο Proust μιας «άλλης εποχής»
Ο Proust και η εποχή του / ο Proust μιας «άλλης εποχής»