Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο. Παρόν και Μέλλον

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    14 Νοεμβρίου 2016        -Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο. Παρόν και Μέλλον

2016-11-14
Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο. Παρόν και Μέλλον
Υδροπονική Καλλιέργεια στην Κύπρο. Παρόν και Μέλλον