Εργαστήριο Βιομιμητικού ιδεασμού για κτίρια υψηλής ενεργειακής αποδοσης στη Κύπρο

    Κέντρο CUTing Edge: An American Space, Οδός Κιτίου Κυπριανού 45, 3041 Λεμεσός

    20 Νοεμβρίου 2016        -Εργαστήριο Βιομιμητικού ιδεασμού για κτίρια υψηλής ενεργειακής αποδοσης στη Κύπρο

2016-11-20
Εργαστήριο Βιομιμητικού ιδεασμού για κτίρια υψηλής ενεργειακής αποδοσης στη Κύπρο
Εργαστήριο Βιομιμητικού ιδεασμού για κτίρια υψηλής ενεργειακής αποδοσης στη Κύπρο