ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - "Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    01 Νοεμβρίου 2016        -ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - "Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

2016-11-01
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - "Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - "Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"