Το κλίμα αλλάζει, το ίδιο η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων

    Αίθουσα Πολυχώρος "Κτίσις", Ανδρέα Δρουσιώτη και Γεωργίου Μαλεκκίδη γωνία, Πλατεία Ηρώων

    26 Οκτωβρίου 2016        -Το κλίμα αλλάζει, το ίδιο η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων

2016-10-26
Το κλίμα αλλάζει, το ίδιο η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων
Το κλίμα αλλάζει, το ίδιο η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων