Βιβλιοπαρουσίαση του μυθιστορήματος HotelNational

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    11 Οκτωβρίου 2016        - 

Βιβλιοπαρουσίαση του μυθιστορήματος HotelNational

 

2016-10-11
Βιβλιοπαρουσίαση του μυθιστορήματος HotelNational
Βιβλιοπαρουσίαση του μυθιστορήματος HotelNational