Αιμοδοσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

    Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    05 Οκτωβρίου 2016        -Αιμοδοσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2016-10-05
Αιμοδοσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αιμοδοσία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου