Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων και ροδιάς

    Αίθουσα 5, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    27 Σεπτεμβρίου 2016        - 

Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων και ροδιάς

 

2016-09-27
Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων και ροδιάς
Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων και ροδιάς