15ο Διεθνές Φεστιβάλ του Σινεμά Animation στην Ύπαιθρο «Όψεις του Κόσμου»

    Μεσαιωνική Αγρέπαυλη των Λουζινιάν στην αρχαία πόλη Παλαίπαφου, Κούκλια

    23 Ιουλίου 2016        -15ο Διεθνές Φεστιβάλ του Σινεμά Animation στην Ύπαιθρο «Όψεις του Κόσμου»

2016-07-23
15ο Διεθνές Φεστιβάλ του Σινεμά Animation στην Ύπαιθρο «Όψεις του Κόσμου»
15ο Διεθνές Φεστιβάλ του Σινεμά Animation στην Ύπαιθρο «Όψεις του Κόσμου»