Περιβάλλον και Υγεία σε Αστικά Κέντρα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    04 Ιουλίου 2016        -Περιβάλλον και Υγεία σε Αστικά Κέντρα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

2016-07-04
Περιβάλλον και Υγεία σε Αστικά Κέντρα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Περιβάλλον και Υγεία σε Αστικά Κέντρα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες