Οι Κλιματικές Αλλαγές, η Αναγκαιότητα Διαμόρφωσης Ανάλογων Πολιτικών και η Εφαρμογή μέτρων στην Κύπρο με Στόχο την Αντιμετώπιση της Απερήμωσης

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    14 Ιουνίου 2016        -



Οι Κλιματικές Αλλαγές, η Αναγκαιότητα Διαμόρφωσης Ανάλογων Πολιτικών και η Εφαρμογή μέτρων στην Κύπρο με Στόχο την Αντιμετώπιση της Απερήμωσης

2016-06-14
Οι Κλιματικές Αλλαγές, η Αναγκαιότητα Διαμόρφωσης Ανάλογων Πολιτικών και η Εφαρμογή μέτρων στην Κύπρο με Στόχο την Αντιμετώπιση της Απερήμωσης
Οι Κλιματικές Αλλαγές, η Αναγκαιότητα Διαμόρφωσης Ανάλογων Πολιτικών και η Εφαρμογή μέτρων στην Κύπρο με Στόχο την Αντιμετώπιση της Απερήμωσης