Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    17 Ιουνίου 2016        -Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

2016-06-17
Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τελετή Βράβευσης των Πρωτευσάντων Φοιτητών/τριών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας