Τελετή Αποφοίτησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2016

    Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού

    16 Ιουνίου 2016        -Τελετή Αποφοίτησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών:

- Γεωτεχνικών Επιστημών

και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

- Διοίκησης και Οικονομίας

- Μηχανικής και Τεχνολογίας

 

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Ώρα 7:30 μμ

Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού

 

----------------------------------------------------------

 

Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών:

- Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

- Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

- Επιστημών Υγείας

 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Ώρα 7:30 μμ

Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού

 

Τελετή Αποφοίτησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2016

Τελετή Αποφοίτησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών:

- Γεωτεχνικών Επιστημών

και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

- Διοίκησης και Οικονομίας

- Μηχανικής και Τεχνολογίας

 

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Ώρα 7:30 μμ

Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού

 

----------------------------------------------------------

 

Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών:

- Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

- Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

- Επιστημών Υγείας

 

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Ώρα 7:30 μμ

Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού

 

2016-06-16
Τελετή Αποφοίτησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2016
Τελετή Αποφοίτησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2016