Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    14 Ιουνίου 2016        -Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

2016-06-14
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Τελετή Βράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας