Η αναπαράσταση της ΛΟΑΤΙ κοινότητας στα κυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    23 Μαΐου 2016        -Η αναπαράσταση της ΛΟΑΤΙ κοινότητας στα κυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

2016-05-23
Η αναπαράσταση της ΛΟΑΤΙ κοινότητας στα κυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Η αναπαράσταση της ΛΟΑΤΙ κοινότητας στα κυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης