Σύγχρονες τάσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου- Οικοφυσιολογική προσέγγιση

    Αίθουσα Κερύνεια, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    18 Μαΐου 2016        -Σύγχρονες τάσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου- Οικοφυσιολογική προσέγγιση

2016-05-18
Σύγχρονες τάσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου- Οικοφυσιολογική προσέγγιση
Σύγχρονες τάσεις στην καλλιέργεια της αμπέλου- Οικοφυσιολογική προσέγγιση