Πανεπιστήμιο του Δημότη - 3ος Κύκλος Σειράς Διαλέξεων

    Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου Αθανασίου

    07 Ιουνίου 2016        -Πανεπιστήμιο του Δημότη - 3ος Κύκλος Σειράς Διαλέξεων

2016-06-07
Πανεπιστήμιο του Δημότη - 3ος Κύκλος Σειράς Διαλέξεων
Πανεπιστήμιο του Δημότη - 3ος Κύκλος Σειράς Διαλέξεων