Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας σε Ερευνητικά Προγράμματα: Σχετικές Υποχρεώσεις των Ερευνητών

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    20 Απριλίου 2016        -Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας σε Ερευνητικά Προγράμματα: Σχετικές Υποχρεώσεις των Ερευνητών

2016-04-20
Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας σε Ερευνητικά Προγράμματα: Σχετικές Υποχρεώσεις των Ερευνητών
Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας σε Ερευνητικά Προγράμματα: Σχετικές Υποχρεώσεις των Ερευνητών