Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Προχωρημένο Επίπεδο

    Αίθουσα «ΚΤΙΣΙΣ», Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (γωνία οδών Ανδρέα Δρουσιώτη και Γεωργίου Μαλεκκίδη 2, Πλατεία Ηρώων

    23 Μαρτίου 2016        -Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Προχωρημένο Επίπεδο

2016-03-23
Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Προχωρημένο Επίπεδο
Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Προχωρημένο Επίπεδο