Ο ρόλος και η αποστολή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού – Δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου

    Αίθουσα Κερύνεια, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών, Λεμεσός

    15 Μαρτίου 2016        -Ο ρόλος και η αποστολή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού – Δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου

2016-03-15
Ο ρόλος και η αποστολή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού – Δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου
Ο ρόλος και η αποστολή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού – Δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου